Ons Team

Jan Knorren Bekijk Jan Knorren's LinkedIn profiel

Ondernemersadviseur met jarenlange ervaring in voornamelijk de agrarische praktijk. De uitdaging is om alles op het fiscale vlak zo soepel mogelijk te laten verlopen en daar waar nodig samen tot oplossingen te komen, dit door vooral goed naar elkaar te luisteren in een prettige en open sfeer. Verder is het doel om de ondernemer zoveel mogelijk te ontzorgen zodat deze zich kan focussen op de dingen waar hij of zij goed in is, hierbij is het belangrijk dat je weet wat je aan elkaar hebt en dat je kunt vertrouwen op elkaar. Kortom, onder het motto “ondernemen doe je samen” wil Jan graag een positief adviserende rol vervullen met als kernwaarden: betrokkenheid, eerlijkheid, sociale interesse en vaak mag een vleugje humor ook niet ontbreken.

Harm Wever

Harm is fiscaal en bedrijfsadviseur en heeft ruime ervaring met het opstellen van jaarrekeningen en advisering inzake de problematiek in de agrarische sector. Hij heeft bijna 30 jaar ervaring in de administratieve sector bij verschillende kantoren. Harm is van agrarische komaf en is in staat op gelijk niveau met de agrariërs te communiceren. Zijn praktische en duidelijk manier van werken is één van zijn sterke punten. Hij streeft naar het ontzorgen van de ondernemers op administratie en fiscaal gebied.

Annemartine de Wit Bekijk Annemartine de Wit's LinkedIn profiel

Subsidieadviseur met ruime ervaring binnen alle aspecten van (agrarische) subsdidieregelingen, MIA/Vamil en EIA-aanvragen. Naast de subsidietrajecten houdt zij zich ook bezig met algemeen bedrijfskundig advies waaronder GDI, toeslagrechten en mestbeleid. Voor het uitwerken van begrotingen en bedrijfsplannen wordt zij ook regelmatig ingeschakeld. Daarnaast verzorgt zij de (financiële) administratie binnen CYB BV. Annemartine heeft als insteek het ontzorgen van de ondernemer op administratief gebied.

Mr. Gerard Kemperman Bekijk Gerard Kemperman's LinkedIn profiel

Gerard is jurist en fiscalist en heeft een ruime ervaring met de juridische, fiscale en financiële aangelegenheden in de agrarische sector. Daarbij kijkt hij meer naar de toekomst dan naar het verleden. Onder alle omstandigheden dient de realiteit in beeld te komen en te blijven. Gerard heeft geadviseerd bij bedrijfsovernames en stakingen en samen met anderen of zelfstandig heeft hij projecten ontwikkeld. Hij beschikt over een ruime ervaring in agrarische vastgoedtransacties. Hij heeft een breed netwerk in de financiele wereld. De aanpak van Gerard kenmerkt zich door het zoeken naar pragmatische oplossingen binnen de wettelijke kaders. Het omgaan met mensen is voor hem een wezenlijk onderdeel van zijn werk.

Ton de Fouw Bekijk Ton de Fouw's LinkedIn profiel

Juridisch adviseur op het snijvlak van bedrijfsleven en overheid en begeleiding van o.a. projectontwikkelingen en (agrarische) onroerend goed-transacties. Bij herziening van een (agrarische) bedrijfsbestemming in het kader van een doorstart of liquidatie aan de orde is, pleegt hij overleg met de gemeente, levert hij planologische analyses, ruimtelijke onderbouwingen en bestemmingsplanherzieningen aan, begeleidt hij de planologische procedures en voert hij zonodig bestuursrechtelijke rechtsgedingen. Zijn dienstverlening kenmerkt zich door maatwerk – met een formele opstelling waar dat noodzakelijk is en een pragmatische aanpak waar mogelijk. Zo dient Ton de belangen van een opdrachtgever optimaal.

Mr. Hubert van Renterghem Bekijk Hubert van Renterghem's LinkedIn profiel

Project manager en Jurist met ruime ervaring in het uitvoeren van reorganisaties. Een gedreven onderhandelaar die alles in het werk stelt om de gestelde doelen te halen. Hubert heeft complexe projecten uitgevoerd en aangestuurd op het gebied van schuldsanering, begeleiding van bedrijfsovernames, koop en verkoop transacties en projecten op het gebied van (agrarisch) onroerend goed en grondverwerving in combinatie met onteigening. Hiernaast heeft hij een breed netwerk op het gebied van loopbaanadvies, coaching en communicatie. Huberts aanpak is ‘straight’, resultaat gericht, en altijd heeft hij oog voor de menselijke kant van het verhaal. Hij heeft ervaring met duurzaam ondernemen, onder andere bij Project Organisatie Betuweroute.